Service & Garantie

Koning Carriers  garandeert de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de door haar geleverde producten. Bij de op de website getoonde producten kunnen kleurverschillen optreden. Er kan aanspraak op de garantie worden gedaan binnen 8 dagen na levering van het product. Onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van het gebrek kunt u schriftelijk de klacht indienen bij Koning Carriers. Indien Koning Carriers besluit dat de klacht gegrond is wordt tot vervanging of herstel van het product overgegaan.

De aanspraak op de garantie vervalt door in afwijking van de bijbehorende gebruiksaanwijzing te handelen, bij nalatig onderhoud of door onoordeelkundig gebruik. Ook vervalt de garantie bij het zelf of door derden aangebrachte veranderingen of uitgevoerde reparaties. Een product is niet gebrekkig omdat er later een beter product op de markt is gebracht.

Garantie wordt alleen gegeven op produktiefouten. Garantie geldt dus niet voor verkleuring van de artikelen na verloop van tijd (uiteindelijk is bijna niets bestand tegen zonnestralen) vlekken en slijtage ten gevolge van normaal gebruik.

De garantietermijn is 1 jaar na ontvangst van het artikel. Een ordernummer  en/of factuur is noodzakelijk voor het in behandeling nemen van een klacht.  

Cliënten krijgen bij een koop via internet een gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht van ontbinding tot 14 dagen na ontvangst van de goederen. Na ontvangst van een mail van cliënt, met de mededeling van retour, ontvangt cliënt een retour-verzendbewijs. Terugbetaling volgt onmiddellijk nadat het artikel door Koning Carriers in goede staat is ontvangen. Bij deze vorm van retourneren betaald cliënt de verzendkosten.

Laat het ons weten!

Bij Koning Carriers staan kwaliteit en service hoog in het vaandel. Wij stellen daarom de mening van onze cliënten erg op prijs. Bij het bezoek aan onze website treft u goederen aan die door ons duidelijk en waarheidsgetrouw zijn afgebeeld en/of beschreven. Ondanks onze zorg kan het zijn dat u bij een bezoek aan onze website aanloopt tegen een onjuist gegeven. Misschien vindt u dat een onderdeel van de website niet de informatie verstrekt die u had verwacht. Mogelijk vindt u de indeling van onze website onduidelijk. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.